Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Werkzaamheden

 • Kinderformularium:
  Het beheer en onderhoud van het Kinderformularium vormt de kernactiviteit van de Stichting. Het Kinderformularium geeft wetenschappelijke onderbouwde adviezen ten aanzien van de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen. Het Kinderformularium van de Stichting NKFK opereert onafhankelijk van registratieautoriteiten en farmaceutische industrie. Het Kinderformularium is gratis voor iedereen toegankelijk.
  Op 8 februari 2015 is de nieuwe website van het Kinderformularium gelanceerd. Behalve een nieuw uiterlijk heeft het vernieuwde Kinderformularium ook een aantal verbeterde en nieuwe functionaliteiten.
 • Projecten
  Door middel van project gerelateerd aan het Kinderformularium wordt de informatievoorziening rondom geneesmiddelen kinderen verder uitgebouwd en verbeterd. (zie ook projecten)
 • Algemene informatievoorziening:
  Op de website van het NKFK, maar ook op de website van het kinderformularium is veel achtergrond informatie te vinden over geneesmiddelen en kinderen.
 • Advies:
  De stichting NKFK wordt regelmatig gevraagd als expert op het gebied van geneesmiddelen en kinderen en offlabel gebruik.

 

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801