Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Financiering

Financiering 2005-2013

1e periode 2005-2007
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mede naar aanleiding van het CVZ rapport (2002) in 2005 een startsubsidie toegekend om een kenniscentrum op te richten en een eerste versie van een landelijk kinderformularium te ontwikkelen.

2e periode 2008-2009
Na de eerste subsidieperiode heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals een projectsubsidie toegekend om het kinderformularium verder te ontwikkelen tot een evidence-based kinderformularium. Deze mijlpaal werd door de omvang van het werk slechts voor 70 % behaald.

3e periode 2009-2012
Om het kinderformularium volledig evidence-based te maken werd een subsidie verkregen uit het centrale budget van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) van de orde van Medisch Specialisten en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars liet weten dat het project kinderformularium eigenlijk buiten de scope viel van projecten die het fonds normaal gesproken financiert, maar dat het immense belang van het kinderformularium het bestuur toch heeft doen besluiten een subsidie toe te kennen.

Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie  toegekend om het voortbestaan van het kinderformularium na 2011 met betrokken partijen verder uit te werken en zeker te stellen en om te kunnen blijven fungeren als kenniscentrum.

4e periode juli 2012-maart 2013
Het ministerie van VWS heeft een overbruggingssubsidie toegewezen om het Convenant KNMP-NKFK-NVK-NVZA de mogelijkheid te geven om reeds ingezette trajecten en onderhandelingen voort te zetten en uit te werken tot een duurzame financiering van het Kinderformularium.

5e periode maart 2013 – januari 2017
De koepels van apothekers (KNMP), ziekenhuisapothekers (NVZA), kinderartsen (NVK) en zorgverzekeraars (ZN) hebben een co-financieringsovereenkomst ten behoeve van het NKFK en het Kinderformularium gesloten.

Vanaf januari 2017
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert vanaf 1 januari 2017 het onderhoud van het Kinderformularium door middel een subsidie die op jaarbasis wordt toegekend.

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801