Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Missie en doelstellingen

Missie
Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen vindt dat kinderen net als volwassenen recht hebben op de beste farmacotherapeutisch zorg en zet zich in voor een betrouwbare informatievoorziening over veilige en effectieve toepassing van geneesmiddelen bij kinderen in Nederland. Het NKFK is  nationaal hét onafhankelijke expertise centrum voor geneesmiddelen en kinderen.

Visie
” Betere zichtbaarheid, zichtbaar beter” 

Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen wil de farmacotherapeutisch zorg en informatievoorziening voortdurend en duurzaam verbeteren voor kinderen in alle leeftijden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Alle aspecten die bij farmacotherapeutische zorg aan volwassenen een rol spelen en worden beschreven, worden ook beschreven bij kinderen.

Doelstellingen
Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen heeft de volgende doelen geformuleerd:

 • Borgen van de inhoudelijke en financiële continuïteit van het Kinderformularium.
 • Het stimuleren van verbreding en verspreiding van kennis op het gebied van farmacotherapie bij kinderen.
 • Fungeren als overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van farmacotherapie bij kinderen.
 • Het ontwikkelen en vaststellen van richtlijnen, normen en kaders op het gebied van farmacotherapie bij kinderen in Nederland en van beleid dat de toepassing van die richtlijnen, normen en kaders bevordert.
 • Het houden van de rechten op en het beheer van het Kinderformularium.
 • Het dienen van de belangen van het Kinderformularium

 

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801