Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Rekenmodule

Rekenmodule

Het berekenen een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig omdat rekening gehouden moet worden met diverse factoren die de berekening beïnvloeden: patiënt specifieke factoren zoals aandoening, leeftijd, gewicht en geneesmiddel specifieke factoren zoals sterkte van het geneesmiddel, toedieningsvorm en maximale dosis. Het NKFK heeft daarom een rekenhulp ontwikkeld, welke rekening houdt met al deze factoren en een individuele dosis voor uw patient berekent. Wij hopen dat de rekenhulp het aantal verkeerde doseringen door menselijke rekenfouten vermindert en zo de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelgebruik door kinderen ten goede komt.

Wat doet de rekenmodule?
• Een dosering berekenen voor een individueel kind op basis van de input van enkele gegevens van het kind en gekozen parameters uit het kinderformularium
• De rekenmodule controleert leeftijd tegen gewicht
• De rekenmodule zorgt ervoor dat de maximale dosering per dag of per gift niet overschreden wordt.
• De rekenmodule biedt de mogelijkheid om de benodigde dosering om te rekenen naar het aantal milliliters van een product.
• Elke keuze die bij het gebruik van de rekenmodule wordt gemaakt wordt direct weergegeven in de samenvatting, zodat u ten alle tijden kunt controleren welke parameters zijn gebruikt bij de berekening van de dosering voor uw patiënt.

Voor wie is de rekenmodule bedoeld?
De rekenmodule is bedoeld als een hulpmiddel voor de Nederlands sprekende zorgprofessional, die bevoegd is om geneesmiddelen aan kinderen voor te schrijven, te verstrekken of toe te dienen.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801