Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Bijwerkingen

Melden van bijwerkingen
Het melden van bijwerkingen bij kinderen is van essentieel belang om de kennis over de veiligheid van gebruik van geneesmiddelen, die niet geregistreerd zijn voor gebruik door kinderen, te vergroten.  Zowel apothekers en voorschrijvers, als ook (ouders van) gebruikers kunnen bijwerkingen melden via het digitale meldformulier van Lareb

Informatie over bijwerkingen vinden

Alle meldingen die LAREB ontvangt worden beoordeel, vergeleken met eerdere  meldingen (zowel nationaal als internationaal) en getoetst aan informatie in de wetenschappelijke literatuur.  Informatie over meldingen wordt opgenomen in de bijwerkingendatabank. Deze bijwerkingendatabank is openbaar te raadplegen op de website van LAREB

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801